Vereniging

IMG_3257Aristos is een Bestse handbalvereniging, opge­richt in 1974. De initiatiefnemers waren destijds Paula en Peter Millenaar, die als nieuwe inwoners van Best de bouw van een sporthal aangrepen om hun handbalpassie om te zetten in een handbalvereniging.

De vereniging had een daverende start. Binnen een jaar groeide Aristos van ca. 80 leden in het begin naar zo’n 200 leden aan het einde van dat eerste jaar. Nu, aan de vooravond van het 50-jarig jubileum, is het ledental, inclusief kader, zo’n 130. Dat is in deze tijd nog altijd een aantal om trots op te zijn. Er wordt hard gewerkt om met name de jongste jeugd voor handbal te interesseren. Bijvoorbeeld door handbal-gymlessen te verzorgen op de basisscholen en het jaarlijkse scholierentoernooi hopen we het ledenbestand op peil te houden en zo mogelijk op te voeren.

Aristos is vanzelfsprekend trots op de behaalde sportieve prestaties in het verleden. Het is zeker van belang dat met name de vaandelteams zo goed mogelijk presteren. Mede hierdoor krijgt de club een bepaald aanzien en popula­riteit. Het standpunt is echter dat de prestatiedrang geen over­heer­sende factor hoeft te zijn.

Goede sfeer in de vereniging en voldoende plezier aan de beoefening van de handbalsport achten we van groot belang. Voor alle leeftijden worden er door het jaar heen daarom verschillende niet-handbalactiviteiten georganiseerd, zoals het ouder-jeugdtoernooi, jeugdkamp, outdoor-activiteit en gezellige feestelijke activiteiten.

Aristos treft het met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Mede door de inzet van alle trainers, coaches, scheidsrechters en andere commissieleden, en de sportiviteit van al onze sporters genieten wij samen van onze favoriete sport: handballen!

 

Hieronder de samenstelling en contactinformatie van het bestuur en de verschillende commissies.

Bestuur

Voorzitter Fred van Essen voorzitter@aristos-best.nl 06-21141028
Secretaris Sonja Knols secretaris@aristos-best.nl 0499-313327
Penningmeester Erwin Stobbe penningmeester@aristos-best.nl 0499-393459
Lid Handbal Commissie Henri van Vroenhoven handbalcommissie@aristos-best.nl 040-2811266
Lid Algemene Zaken Anjo van Vroenhoven algemene.zaken@aristos-best.nl 040-2811266

Handbalcommissie

Voor alles wat betrekking heeft op wedstrijdzaken, haluren, teamindeling enz.

Voorzitter Henri van Vroenhoven handbalcommissie@aristos-best.nl 040-2811266
Wedstrijdsecretariaat Peter en Paula Millenaar wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl 0499-310577
Materiaalbeheer Henri van Vroenhoven materiaal@aristos-best.nl
Scheidsrechtercontactpersoon Henri van Vroenhoven scheidsrechters@aristos-best.nl 040-2811266
Technisch Crdinator Joop Baltussen technischcoordinator@aristos-best.nl
Keeperstrainer Theo Janssen
Halleiding Peter en Paula Millenaar halleiding@aristos-best.nl  0499-310577
Contactpersoon Recreanten Angela Eijkemans contact_DR@aristos-best.nl

Activiteiten commissie

Organiseert handbalactiviteiten zoals schoolsport, schoolsportolympiade, koninginnedagtoernooi, jeugdwerving, ouderminitoernooi, deelname toernooien, buitenlands toernooi.

Coördinatorschoolsportolympiade  Fred van Essen fredvanessen@hotmail.com 06-21141028

 
Organiseert niet-handbalactiviteiten zoals nieuwjaarsfeest, jeugdkamp, kaderfeest

Coördinator Anjo van Vroenhoven algemene.zaken@aristos-best.nl 040-2811266
Leden Rick van Gerwen fotograaf  

 

Ledenwerving

Organiseert handbalactiviteiten zoals handballessen op school, schoolsportolympiade, scholierentoernooi enz.

Ledenwerving Henri van Vroenhoven  ledenwerving@aristos-best.nl 040-2811266
  Anjo van Vroenhoven    
  Nathalie Beekmans    
  Erik van Brederode    
  Sonja Knols    
  Edwin Wolters    

 

Sponsorcommissie

Voorzitter Bart Stravers sponsoring@aristos-best.nl  
Leden Devian van Dorst    
  Marlin de Bresser    
  Evelyn Fontijn     
  Sonja Knols     

PR commissie

Coördinator/Redactie vacature    
Interne PR Sonja Knols public.relations@aristos-best.nl  
Website Inge Joeloemsing webmaster@aristos-best.nl  
Nieuwsbrieven verspreiden Rick van Gerwen
nieuwsbrieven@aristos-best.nl  
Redactie Chantal van der Kaa public.relations@aristos-best.nl  
Schoolsport Fred van Essen fredvanessen@hotmail.com 06-211421028

 

Scheidsrechters

Bondsscheidsrechters: Henri van Vroenhoven
Erwin Stobbe
Peter Millenaar
Joep Siemerink
Koen Stobbe
Jaap Klompers
Jeugdscheidsrechters:

 

 

 

 

 

Begeleiding jeugdscheidsrechters:

Rick van Gerwen
Hendri van de Mortel
Maik Bijsterbosch
vacatures
 

Martien van de Mortel

 

 

Presentaties gegeven op 25 september JEUGDSCHEIDSRECHTER Aristos, senioren presentatie en het  DWF presentatie september 2022.

Ereleden

Ab van Dooremolen

Wil van de Heuvel

Ad van de Loo

Paula Millenaar

Peter Millenaar

Martien van de Mortel

Toine Singendonk

Pierre de Swart

Henri van Vroenhoven

Jan van Wijgerden

Vertrouwenscontactpersoon

Frans Vincent en Toine Singendonk zijn bij Aristos aangesteld als vertrouwenscontactpersonen.
Frans is als oud-voorzitter van Aristos natuurlijk goed bekend binnen de vereniging.
Toine heeft zelf altijd bij Aristos gehandbald en ook in het bestuur gezeten.

De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor en geven advies aan leden en kaderleden die last hebben van discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag.
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te praten die je ook advies kan geven.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen je ook helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

Frans Vincent, 06 55 84 62 03 
Toine Singendonk, 06 21 47 99 44
vcp@aristos-best.nl (email komt bij beide vertrouwenscontactpersonen aan)