Impressie ALV Aristos 2022

Op dinsdag 12 juli hebben we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in het Sportcafé Best van Robert. De belangrijkste punten die we hier besproken hebben zijn:

· De Pluim van het jaar is uitgedeeld aan de dit jaar vers opgestarte sponsorcommissie. De zes leden Bart, Devian, Evelyn, Lotte, Marlin en Thies zijn het afgelopen jaar heel enthousiast aan de gang gegaan en hebben veel bijgedragen aan het positieve financiële resultaat van dit jaar.

· Sandra Bodrilla is 25 jaar lid van onze mooie vereniging en heeft daarvoor een attentie ontvangen.

· Tanja Baltussen is gestopt als nieuwsbriefmaker. De vergadering heeft haar middels een kleine attentie bedankt voor jaar jarenlange inzet hiervoor. Tevens is Ronnie Peters bij afwezigheid bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

· We hebben het jaar afgesloten met een winst, waar we een verlies begroot hadden. Dit komt met name vanwege enkele financiële meevallers aan de uitgavenkant. Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij Erwin, via penningmeester@aristos-best.nl. Als gevolg van onze huidige gunstige financiële positie is besloten de contributiegelden voor het komende verenigingsjaar niet te verhogen.

· Ter vergadering is de zorg uitgesproken over het verloop in het ledenbestand. Er is met name een gat bij de oudere jeugd, en we hebben op dit moment in teveel leeftijdscategorieën gemengde teams. Daarom gaan we een ledenwervingscommissie instellen, waarvoor Bart, Edwin, en Nathalie zich hebben aangeboden.

· Openstaande vacatures zijn besproken:

o Chantal gaat Tanja opvolgen bij het maken van de nieuwsbrief.

o Jaap gaat de komende twee jaar meelopen met Peter en Paula om het wedstrijdsecretariaat over te nemen.

o De nieuwe ledenwervingscommissie kan nog extra hulp gebruiken.

o We zoeken nog een coach en hulptrainer voor de F-jeugd op dinsdag, woensdag of donderdag. Coach houdt in dat je eens per maand een ochtend een team begeleidt tijdens een spelfeest.

o We zoeken nog mensen die het leuk vinden om een keer een scheidsrechter cursus te volgen om wellicht op termijn bondsscheidsrechter te worden.

Ben je geïnteresseerd in een van de openstaande vacatures? Of was je niet bij de vergadering, maar wil je wel de (concept) notulen ontvangen? Neem dan contact op met Sonja via secretaris@aristos-best.nl.

Namens het gehele bestuur: een fijne zomer, en tot ziens in september!