Grote Clubactie 2018

Ook dit jaar doet Aristos weer meer aan de Grote Clubactie.

Voor ieder verkocht van € 3 gaat er € 2,40 rechtstreeksnaar onze clubkas. Omdat wij deze extra inkomsten niet kunnen missen vragen wij onze jeugdleden om zoveel mogelijk loten voor onze vereniging te verkopen (bij de senioren is de opbrengst van 3 loten sinds jaren reeds in de contributie verdisconteerd).

De officiële voorverkoop start vanaf zaterdag 15september a.s. De organisatie van de Grote Clubactie heeft besloten om dit jaar geen verkoopboekjes meer ter beschikking te stellen. Er zijn wel boekjes beschikbaar waarin de kopers van de loten een eenmalige machtiging geven om het geld van de gekochte loten van hun rekening af te mogen schrijven zodat de kinderen niet met contant geld over straat hoeven. Tevens komen er intekenlijsten waarop je de verkochte loten kunt noteren. * Lever de verkoopboekjes UITERLIJK 4 november in bij je coach.

De loten ontvang je z.s.m. met je machtigingsboekjes of intekenlijst terug. Het geld dat je hiervoor aan de vereniging moet betalen (verdiende bonus mag je zelf houden) moet je uiterlijk 18 NOVEMBER inleveren bij je coach. !! Niet-verkochte loten kunnen na de trekking niet meer teruggegeven worden aan Aristos en moeten dus betaald worden. De trekking van de loterij vindt plaats op 12 december 2018.