Aristos groep 4 toernooi

Zondag 12 april heeft handbalvereniging Aristos weer het jaarlijkse handbaltoernooi georganiseerd voor alle kin-deren van groep 4 van de basisscholen uit Best.

De weken voor 12 april hebben enthousiaste trainers aan alle groepen 4 van de basisscholen uit Best de kin-deren handballessen gegeven. Het was een genot om te zien hoe enthousiast de kinderen aan deze lessen deel-namen. Ook de leerkrachten hielpen mee tijdens deze handballessen .

De kinderen werden na de laatste handballes op school uitgenodigd om mee te komen doen aan een handbaltoer-nooi op de verharde buitenvelden naast de sporthal. Ruim 50 kinderen hadden zich aangemeld. Super gemoti-veerd gingen de kinderen van start. Verdeeld over verschillende teams werden leuke wedstrijden gespeeld. De Aristos-coaches schreeuwden de longen uit hun lijf om de kinderen aanwijzingen te geven. Je kon zien dat de kin-deren al enkele handballessen op school hadden gehad. Gelukkig kon er buiten het handbal om ook volop geno-ten worden van het mooie weer. De dag werd natuurlijk afgesloten met de prijsuitreiking. Iedereen heeft een me-daille gekregen en een zakje chips waarna er groepsfoto’s werden gemaakt. Deze dag had natuurlijk niet plaats kunnen vinden zonder de vele vrijwilligers van handbalvereniging Aristos.