Algemene ledenvergadering in Jovo’s sportcafe

Maandag 9 juli is de ALV in Jovo’s Sportcafe. We starten om 20.15 uur. De uitnodiging met bijbehorende stukken wordt eind juni verstuurd.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, meld je je af bij onze secretaris; secretaris@aristos-best.nl

We hopen natuurlijk weer op een goede opkomst.