Algemeen

 

Trainers/Coaches en vrijwilligers informatie

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers. Als Aristos zijn we erg blij met de inzet van vrijwilligers. Belangrijke informatie voor trainers/coaches en vrijwilligers vind je in dit hoofdstukje. Er geldt voor trainers/coaches binnen Aristos een gedragscode tevens is er een procedure check nieuwe vrijwilligers en zijn er richtlijnen voor de kleedkamer. Wij verwachten dat alle trainers/coaches en vrijwilligers dat ze zich hier aan houden.

Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier in Sportlink. Hier vind je een beknopte handleiding.

Procedure rond in- en uitschrijven

Inschrijven
Om je in te schrijven bij Aristos kun je gebruik maken van het Aristos Inschrijfformulier 2023-2024 Dit formulier moet je volledig ingevuld, samen met een pasfoto inleveren bij Sonja Knols, Bokvelden 10 te Best.

Afmelden
Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen moet je dit voor 1 juni schriftelijk of per email aangeven bij Sonja Knols, Bokvelden 10 te Best (secretaris@aristos-best.nl)

Leeftijdscategorieën en contributie 2023-2024

Leeftijdscategorie Leeftijd Bondscontributie Clubcontributie  Totale contributie
F-jeugd < 7* jaar € 126,-  € 126,-
F-jeugd 7 en 8 jaar  € 26,- € 126,-  € 152,-
E-jeugd 9 en 10 jaar  € 35,- € 150,-  € 185,-
D-jeugd 11 en 12 jaar  € 55,- € 150,-  € 205,-
C-jeugd 13 en 14 jaar  € 64,- € 174,-  € 238,-
B-jeugd 15 en 16 jaar  € 74,- € 188,-  € 262,-
A-jeugd 17 en 18 jaar  € 74,- € 200,-  € 274,-
Senioren 19 jaar en ouder  € 110,- € 220,-  € 330,-
Recreanten 19 jaar en ouder  € 45,- € 77,-  € 122,-
Seizoen meetrainen met HS of DS        € 107,-

(*) Ben je jonger neem dan gerust contact op met Henri van Vroenhoven (handbalcommissie@aristos-best.nl, 040-2811266) en kom een keer mee trainen en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Voor klik op Toelichting op de contributie voor een toelichting.

Overmaken van de contributie kan op rekeningnummer NL81 RABO 0107 0235 47 bij de Rabobank te Best (t.n.v. Aristos Best). Voor meer info hierover zie bovenstaande link.

In bijna alle categorieën heeft Aristos een of meerdere teams, zowel meisjes/dames als jongens/heren. Onder het tabblad ’teams’ is meer informatie te vinden over trainingstijden, trainers/coaches e.d.

Ben je geïnteresseerd om eens mee te doen? Je bent van harte welkom om een aantal keren gratis mee te trainen.

 

Stichting Leergeld

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Ook in Best is dit mogelijk. Meer informatie op: www.leergeld.nl.

 

Kleding

De vereniging stelt voor elke speler een wedstrijdtenue ter beschikking. Veel teams hebben een teamsponsor, deze team zien er flitsend stralend en onoverwinnelijk uit.
Wil je meer weten over sponsoring, neem dan contact op met de sponsorcommissie.

 

Spelregelboekje

De spelregels van het handballen staan beschreven in de volgende pdfs documenten namelijk; Spelregels_2016_versie_1.1 en Aanvulling_Spelregelboekje_2016_versie_1.1.