Vernieuwde speelwijze jongste jeugd (F, E en D)

Met ingang van dit seizoen zijn er nogal wat wijzigingen ingevoerd in de speelwijze bij de F, E en D-jeugd. In on-
derstaande link is hierover meer info te vinden. Tevens staat er ook info in voor de scheidsrechters over hoe te
handelen als een team zich niet houdt aan de spel (speel) wijze.
http://www.handbal.nl/nieuws/15/jeugd/geef-de-jeugd-hun-spel-terug/
Bekijk vooral de onderste 3 links met informatiebladen. Als er vragen zijn, dan stel ze aan Henri van Vroenhoven.