Vereniging

IMG_3257Aristos is een Bestse handbalvereniging, opge­richt in 1974. De initiatiefnemers waren destijds Paula en Peter Millenaar, die als nieuwe inwoners van Best de bouw van een sporthal aangrepen om hun handbalpassie om te zetten in een handbalvereniging.

De vereniging had een daverende start. Binnen een jaar groeide Aristos van ca. 80 leden in het begin naar zo’n 200 leden aan het einde van dat eerste jaar. Nu, aan de vooravond van het 40-jarig jubileum, is het ledental, inclusief kader, zo’n 130. Dat is in deze tijd nog altijd een aantal om trots op te zijn. Er wordt hard gewerkt om met name de jongste jeugd voor handbal te interesseren. Bijvoorbeeld door handbal-gymlessen te verzorgen op de basisscholen en het jaarlijkse scholierentoernooi hopen we het ledenbestand op peil te houden en zo mogelijk op te voeren.

Aristos is vanzelfsprekend trots op de behaalde sportieve prestaties in het verleden. Het is zeker van belang dat met name de vaandelteams zo goed mogelijk presteren. Mede hierdoor krijgt de club een bepaald aanzien en popula­riteit. Het standpunt is echter dat de prestatiedrang geen over­heer­sende factor hoeft te zijn.

Goede sfeer in de vereniging en voldoende plezier aan de beoefening van de handbalsport achten we van groot belang. Voor alle leeftijden worden er door het jaar heen daarom verschillende niet-handbalactiviteiten georganiseerd, zoals het ouder-jeugdtoernooi, jeugdkamp, outdoor-activiteit en gezellige feestelijke activiteiten.

Aristos treft het met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Mede door de inzet van alle trainers, coaches, scheidsrechters en andere commissieleden, en de sportiviteit van al onze sporters genieten wij samen van onze favoriete sport: handballen!

 

Hieronder de samenstelling en contactinformatie van het bestuur en de verschillende commissies.

Bestuur

Voorzitter Frans Vincent [email protected] 06-55846203
Secretaris Sonja Knols [email protected] 0499-313327
Penningmeester Erwin Stobbe [email protected] 0499-393459
Lid Handbal Commissie Henri van Vroenhoven [email protected] 040-2811266
Lid Algemene Zaken Anjo van Vroenhoven [email protected] 040-2811266

Handbalcommissie

Voor alles wat betrekking heeft op wedstrijdzaken, haluren, teamindeling enz.

Voorzitter Henri van Vroenhoven [email protected] 040-2811266
Wedstrijdsecretariaat/ ledenadministratie Peter en Paula Millenaar [email protected] 0499-310577
Materiaalbeheer Henri van Vroenhoven [email protected]
Scheidsrechtercontactpersoon Henri van Vroenhoven [email protected] 040-2811266
Technisch Crdinator Joop Baltussen [email protected]
Keeperstrainer Theo Janssen
Halleiding Peter en Paula Millenaar [email protected]t.nl  0499-310577
Contactpersoon Recreanten Angela Eijkemans [email protected]

Activiteiten commissie

Organiseert handbalactiviteiten zoals schoolsport, schoolsportolympiade, koninginnedagtoernooi, jeugdwerving, ouderminitoernooi, deelname toernooien, buitenlands toernooi.

Coördinatorschoolsportolympiade  Martien vd Mortel

 

Organiseert niet-handbalactiviteiten zoals nieuwjaarsfeest, jeugdkamp, kaderfeest

Coördinator Anjo van Vroenhoven [email protected] 040-2811266
Leden  Rick van Gerwen fotograaf

 

Ledenwerving

Organiseert handbalactiviteiten zoals handballessen op school, schoolsportolympiade, scholierentoernooi enz.

Ledenwerving Henri van Vroenhoven  [email protected] 040-2811266
Anjo van Vroenhoven

 

Sponsorcommissie

Voorzitter Tim van den Bersselaar [email protected]
Leden Evelyn Fontijn
Lotte Verhaar
Dayenne Vincent

PR commissie

Coördinator/Redactie vacature
Interne PR Tanja Baltussen [email protected]
Website Ursula Kroesen [email protected] 0499-311140
Nieuwsbrieven verspreiden Rick van Gerwen
[email protected]
Redactie Tanja Baltussen [email protected]
Schoolsport Martien van de Mortel

 

Scheidsrechters

Bondsscheidsrechters: Henri van Vroenhoven
Erwin Stobbe
Peter Millenaar
Joep Siemerink
Koen Stobbe
Jaap Klompers
Jeugdscheidsrechters: Rick van Gerwen
Hendri van de Mortel
Diny de Bresser
Maik Bijsterbosch
vacatures
Begeleiding jeugdscheidsrechters: Martien van de Mortel

 

Presentaties gegeven op 25 september JEUGDSCHEIDSRECHTER Aristos, senioren presentatie en het  DWF (digitale wedstrijd formulier) presentatie september 2018.

Ereleden

Ab van Dooremolen

Wil van de Heuvel

Ad van de Loo

Paula Millenaar

Peter Millenaar

Martien van de Mortel

Toine Singendonk

Pierre de Swart

Henri van Vroenhoven

Jan van Wijgerden