Grote Clubactie 2018

Ook dit jaar doet Aristos weer meer aan de Grote Clubactie.

Voor ieder verkocht van € 3 gaat er € 2,40 rechtstreeksnaar onze clubkas. Omdat wij deze extra inkomsten niet kunnen missen vragen wij onze jeugdleden om zoveel mogelijk loten voor onze vereniging te verkopen (bij de senioren is de opbrengst van 3 loten sinds jaren reeds in de contributie verdisconteerd).

De officiële voorverkoop start vanaf zaterdag 15september a.s. De organisatie van de Grote Clubactie heeft besloten om dit jaar geen verkoopboekjes meer ter beschikking te stellen. Er zijn wel boekjes beschikbaar waarin de kopers van de loten een eenmalige machtiging geven om het geld van de gekochte loten van hun rekening af te mogen schrijven zodat de kinderen niet met contant geld over straat hoeven. Tevens komen er intekenlijsten waarop je de verkochte loten kunt noteren. * Lever de verkoopboekjes UITERLIJK 4 november in bij je coach.

De loten ontvang je z.s.m. met je machtigingsboekjes of intekenlijst terug. Het geld dat je hiervoor aan de vereniging moet betalen (verdiende bonus mag je zelf houden) moet je uiterlijk 18 NOVEMBER inleveren bij je coach. !! Niet-verkochte loten kunnen na de trekking niet meer teruggegeven worden aan Aristos en moeten dus betaald worden. De trekking van de loterij vindt plaats op 12 december 2018.

Scheidsrechters cursus verplicht vanaf A en senioren. voor de Bjeugd en jonger aan te raden.

Beste leden,

Tijdens de jaarvergadering van juli 2018 is er een besluit aangenomen
betreffende:

* verplichte scheidsrechters cursus voor alle A jeugd en senioren *

We hebben hiertoe moeten besluiten aangezien te weinig leden een
wedstrijd wil bemannen.

Na deze cursus wordt een team op een wedstrijd gezet waarna het team
zelf mag bepalen welk lid van dat team de wedstrijd gaat
begeleiden/fluiten.

Tijdens de cursusavond zullen we jullie wegwijs maken in het
begeleiden/fluiten van jeugd en seniorenwedstrijden

=====================================================================================

Deze cursus duurt 1,5 uur en is verplicht voor de A jeugd en senioren
van Aristos (dus niet voor de HCB senioren).

De verplichte cursusavond is op:

DINSDAG 25 SEPTEMBER

AANVANG 20.45u

KANTINE SPORTHAL NAESTENBEST.

=====================================================================================

Voor de B jeugd en jonger is er een vrijblijvende jeugdscheidsrechters
begeleidingsavond op:

DINSDAG 25 SEPTEMBER

AANVANG 19.15u tot 20.15u

KANTINE SPORTHAL NAESTENBEST

=====================================================================================

Algemene ledenvergadering in Jovo’s sportcafe

Maandag 9 juli is de ALV in Jovo’s Sportcafe. We starten om 20.15 uur. De uitnodiging met bijbehorende stukken wordt eind juni verstuurd.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, meld je je af bij onze secretaris; [email protected]

We hopen natuurlijk weer op een goede opkomst.